Praktisk information

Ansøgning.
For tjenestegørende personel, der udelukkende søger om optagelse på patruljekurset uden ønske om optagelse i Jægerkorpset er følgende gældende:
Kurset afholdes i perioden marts – maj. Tilmelding foregår via egen CH i FSV arrangementstyring. *
Tilmeldingsfrist  januar.

Indkvartering.*
Indkvartering sker på tomandsværelser med bad og toilet på gangen.
Indkvartering kan foretages dagen før mødedag – efter kl. 1300 ved henvendelse i hovedvagten på Flyvestation Aalborg (FSNAAL). Indkvartering skal være gennemført inden mødet.
Privat bil kan medbringes på FSNAAL. Parkering må kun ske på P-plads ved tankanlæg på Stationsvej.

Ydelser.*
Der ydes følgende ydelser under kursus:

Officerer:
Time- og Dagpenge med fradrag for fri kost. Merudgiftsgodtgørelse under øvelser. Per­sonel med fast tjenestested Aalborg (herunder hjemsendt personel), dog kun mer­ud­gifts­­godt­gør­el­­se under øvelser.

Øvrige:
Merudgiftsgodtgørelse og fri kost. Personel med fast tjenestested Aalborg (herunder hjem­­­­sendt personel).

Transport.*
Udgifter til transport til og fra kursus – gældende både for start, weekender og slut på kursus – dækkes med max. togbillettens pris (dette gælder dog ikke personel med fast tjenested Aalborg). Transportmiddel er valgfrit.

Tjenestetid.
1-6 uddannelses uge gennemføres som daglig tjeneste – med normalt to-tre døgnøv­el­ser pr. uge, med ud­gangs­punkt fra FSNAAL. Uddannelsesugerne gennemføres som fulde uger – uanset evt. helligdage.
7-8 uddannelsesuge gennemføres som øvelse.

Arbejdstid.
Jægerkorpset skal henlede opmærksomheden på, at alt personel er arbejdstidsneutrale under kurset. D.v.s der ikke optjenes nogen former for merarbejde og variable ydelser jf. skrivelse FPTBST 201-8 2012-10.

Friheder.
Friheder gives som udgangspunkt i alle weekender, undtagen weekenden mellem 7. og 8. udddan­nel­ses­uge. Ugen i forbindelse med påske holdes som udgangspunk fri, men 2. påskedag gennemføres som tjeneste. Friheder under kurset gives kun i yderst påkrævede tilfælde, da uddannelsen er særdeles koncentreret.

Afsluttende bedømmelse.
Ved gennemførelse med ”tilfredsstillende/meget tilfredsstillende resultat”, udstedes uddan­nelses­be­vis og skuldermærke “Patrulje” i guld udleveres.

*Rettelser for Patruljekursus kan forkomme.