Adgangskrav

 • Som noget nyt, kan alle søge Jægerkorpset, hvis de lever op til adgangskravene – også ansøgere uden militærbaggrund.
 • Folkeskolens afgangsprøve med minimumkarakteren 02 eller tilsvarende i fagene dansk, engels og matematik.
 • God fysik og et godt helbred
 • Normal hørelse
 • Velholdte tænder
 • Kan sikkerhedsgodkendes
 • Du kan erhverve kørekort (må ikke være fradømt kørekort på mødetidspunktet)
 • Minimum 21 år gammel og under 31 år fortrækkes.
 • Dansk statsborger.
 • Kan bestå de fysiske adgangskrav.

Synskrav

 • Have synsstyrke uden korrektion, bestemt for hvert øje for sig, uden tilknibning på mindst 6/6. Synsstyrken kan være opnået efter refraktionskirurgi med PRK, LASEK eller anden metode, der ikke efterlader stromaflap. d.
 • Have normal farvesans. Prøven skal foretages ved hjælp af Ishiharas ”Test for Colourblindness Complete Edition”. Én fejllæsning er tilladt. Dog kan en let farveblind accepteres, hvis aspiranten kan bestå en lanterneprøve (Holmes/Wright lanterneprøve) ved øjenlæge.

   


FØR DU SØGER SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ


Som ansøger skal du gøre dig klart, at der alt efter din baggrund og evt. militære rang er to forskellige måder, du skal søge på. Har du ingen eller kun begrænset militær erfaring, vil du modtage uddannelse forud for selektion. På den måde kan du indgå på lige fod med ansøgere, som har militær erfaring.

Forsvaret er IKKE omfattet af uddannelses loftet.

Udsendelse
Jægersoldaten er ofte udsendt, på øvelse og træner. Forhold som arbejdstid, udsendelses perioder og udsendelses varighed kan ofte ikke fastlægges. Disse karakteristika ved tjenesten ved Jægerkorpset bør afklares med familien, inden man vælger uddannelsen som jægersoldat og den efterfølgende tjeneste ved Jægerkorpset.

Dine karrieremuligheder
Efter endt uddannelse har du mulighed for at blive fastansat som Jæger (sergent) eller/og videreuddanne dig som oversergent, seniorsergent eller chefsergent.

Forsvarets specialstyrkeuddannelser nyder høj anerkendelse blandt både private og offentlige ledere. Ved at gennemføre en specialstyrkeuddannelse beviser du, at du er målrettet og under hårdt pres kan arbejde fokuseret både mentalt og fysisk.