Selektionsmodulet

Selektionen varer i 5-7 uger og finder sted i og omkring Flyvestation Ålborg. På selektionen er der fokus på at uddanne kursisterne til fremtidig patruljetjeneste. Der lægges særlig stor vægt på arbejdet i felten og skydning, og den enkeltes vilje, udholdenhed og evne til at samarbejde testes.

Selektionen udbydes som led i uddannelsen til jægersoldat og soldaten får her viden og færdigheder, så man i funktionen som patruljesoldat kan indgå i enhver form for opklarings- eller kamppatrulje.

Selektionen indeholder:
• Patruljetjeneste, herunder føringsvirksomhed.
• Patruljeøvelser.
• Helikoptertjeneste og gummibådstjeneste.

• Skydning.
• Idræt, herunder svømning.
• Kortlære / Orientering.
• Sprængningstjeneste.
• Pionertjeneste.
• Sanitetstjeneste.
• Feltkundskab.
• Selvtillidsprøver.
• Og meget mere…

Forløbet afsluttes med bedømmelsen ”tilfredsstillende” eller ”meget tilfredsstillende” samt en bedømmelse af, hvorvidt kursisten er ”egnet” eller ”ikke egnet” til at indtræde på SOF Grunduddannelse.