Patruljekursus

Kurserne varer i alt 8 uger og finder sted i og omkring Flyvestation Ålborg. På patruljekursus er der fokus på at uddanne kursisterne til fremtidig patruljetjeneste. Der lægges særlig stor vægt på arbejdet i felten og skydning, og den enkeltes vilje, udholdenhed og evne til at samarbejde testes.

Patruljekursus udbydes som led i uddannelsen til jægersoldat, men er også et kursus, som Jægerkorpset gennemfører for at skærpe kompetencerne for soldater i hæren, som selv søger kurset. Soldaten får her viden og færdigheder, så man i funktionen som patruljesoldat kan indgå i enhver form for opklarings- eller kamppatrulje.

 Patruljekursus indeholder:
• Patruljetjeneste, herunder føringsvirksomhed.
• Patruljeøvelser.
• Helikoptertjeneste og gummibådstjeneste.
• Skydning.
• Idræt, herunder svømning.
• Kortlære / Orientering.
• Sprængningstjeneste.
• Pionertjeneste.
• Sanitetstjeneste.
• Feltkundskab.
• Selvtillidsprøver.
• Og meget mere…

Forløbet afsluttes med bedømmelsen ”tilfredsstillende” eller ”meget tilfredsstillende” samt en bedømmelse af, hvorvidt kursisten er ”egnet” eller ”ikke egnet” til at indtræde på aspirantkursus.