Ofte stillede Spørgsmål

Du er ikke den første der har stillet diverse spørgsmål om ovenstående til JGK, så jeg har derfor samlet en ”standard svartekst”, som jeg mener dækker det hele.

Skulle jeg nu ikke have ret, er du meget velkommen til at kontakte mig direkte via kontaktmulighederne anført nederst i denne mail for eventuelle yderlige spørgsmål eller andet.

Helst indenfor daglig arbejdstid men er dette ikke muligt – eller svarer jeg ikke på et telefonopkald – så send en sms eller en mail om, at du gerne vil kontaktes, så kontakter jeg dig hurtigst muligt.

Du burde kunne finde alt information her på blivjæger.nu, men finder du ikke hvad du søger så inden du ringer eller kontakter mig på anden vis, forventer jeg, at du har gjort dig den ulejlighed, at læse hele denne mail samt den information der ligger på JGK officielle hjemmeside:

www.forsvaret.dk/jgk/pages.aspx
samt Forsvarets Rekrutterings hjemmeside angående JGK www.forsvaretsuddannelser.dk/uddannelse/eliteuddannelser/pages/jægersoldat.aspx
samt kikke på vores facebook side, link dertil øverst på JGK hjemmeside, og at du i øvrigt har ”googlet” og været på ”Youtube” og set og læst alt, hvad der ligger der.

 

Der er allerede her, svar på rigtig mange af de spørgsmål jeg stilles i hverdagen.

Jeg forventer også, at du har nedskrevet de spørgsmål, som du ønsker svar på inden du ringer.

Selvfølgelig kan mine svar foranledige ”tillægsspørgsmål”, men dem tager vi så ”fra hoften”.

 

Udover ovenstående information på internettet ville det være en god idé i forhold til de generelle/ specifikke spørgsmål eller oplysninger i forbindelse med et evt. skoleprojekt/-opgave, at læse en, flere eller alle nedenstående forfatteres bøger om JGK:

 

 1. Carsten Mørck, ”Sådan” (som ikke handler meget om JGK, men primært om B.S. Christiansens og hans egen uddannelse og meritter fra ”Ranger-uddannelsen” i USA).
 2. Nicolai Moltke Leth, ”Jo du kan”.
 3. Poul Dahl, ”Jægersoldat i en terrortid”.
 4. Peter Knud Jensen og Peter Rasmussen, ”Jægerkorpset”.
 5. Thomas Rathsack, ”I krig med Eliten”.
 6. Lars Møller, ”Jæger 200”.

 

Nogle af bøgerne er på bibliotekerne ved jeg – men vist ikke alle.

For de der evt. har spurgt om direkte ”face to face” interview eller samtale, er jeg ked af at meddele, at dette kan jeg desværre ikke gennemføre af tidsmæssige årsager.

 

Fremsendelse af ansøgning:

 

Det første du skal gøre er, at fremsende en ansøgning om Jægeruddannelse til Forsvarets Rekruttering (www.forsvaretsuddannelser). Kik og søg efter Eliten, Jægersoldat …….

 

Du vil herefter modtage svar fra Forsvarets Rekruttering, ved enten at blive indkaldt til kommis-sion i Jonstruplejren i Ballerup, eller modtage besked om, at du desværre ikke er fundet egnet.

 

 

Officielle krav for at blive Jægersoldat:

 

Du kan kvalificere dig til start på Jægeruddannelsen i Forsvaret således:

 

 1. Aftjene værnepligt i enten Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet (HBU / SBU / FBU) og
 2. Gennemføre en reaktionsstyrkeuddannelse i et af de tre værn (HRU / SRU / FRU) eller
 3. Gennemføre en konstabel-, sergent- eller officersuddannelse i et de tre værn.

 

 

Du kan også kvalificere dig til start på Jægeruddannelsen via Hjemmeværnets uddannelser således:

 

 1. Hjemmeværnsuddannelse:
 2. Lovpligtig Uddannelse (LPU), 1 – 4. Kun for de der IKKE har aftjent værnepligt.
 3. Grundlæggende Patruljeuddannelse (GPU)
 4. Videregående Patruljeuddannelse (VPU) og
 5. Patruljeførerkursus (PTRFØ) eller

 

 1. Gennemføre og bestå Hjemmeværnets Særlige Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) uddannelse.

 

Du kan finde yderlige information om disse uddannelser/kurser på Hjemmeværnets og SSR’s officielle hjemmesider.

 

Der er altså INGEN krav om, at have gennemført en udsendelse som soldat med Forsvaret.

 

 

 

 

 

Yderligere informationer om vejen (kravene) til at blive Jæger:

Aftjening af Værnepligt.

Der er kun et begrænset antal af hver årgang af unge mennesker i Danmark (70 – 72.000), der får muligheden for at gennemføre deres værnepligt (i alt 4.200 årligt) – idet mindste i den periode, hvor de selv har ønsker om det.

Yderligere bliver disse – i forvejen få – pladser muligvis reduceret yderligere i fremtiden.

Se derfor af at komme på session så hurtigt som muligt, uanset om du ved, at du først skal gennemføre en uddannelse – eller andet – indtil du eksempelvis er 22 eller 23 år gammel.

Du kan få gennemført session det kalenderår, hvor du bliver 18 år gammel. D.v.s., at du det kalenderår du bliver 18 år gammel, hurtigst muligt (1. januar J) kontakter ”Forsvarets Dag” i det område hvor du bor, og beder om at blive indkaldt til session så hurtigt som muligt.

 

Du vil der blive spurgt om du vil melde dig frivilligt – til hvilket du så selvfølgelig svarer ”JA”.

Du oplyser herefter, hvornår du forventer at være færdig med den uddannelse eller andet du har påtænkt at gennemføre, inden du ønsker at gennemføre værnepligten og Forsvarets Dags medarbejdere vil oplyse dig om dine muligheder.

 

Jo før du er på session, jo større er derfor chancen for, at du kan komme ind hurtigst muligt efter du har færdiggjort din uddannelse. Ventelisterne er lange (1½ – 2 år i øjeblikket), afhængig af hvor du ønsker at komme hen / hvilke regiment du ansøger om at aftjene værnepligten ved..

 

Er det hold du ønsker at aftjene din værnepligt på så langt ude i fremtiden (over 1½ – 2 år) er listerne til at skrive sig på ikke ”åbne” endnu. Du vil derfor af Forsvarets Dags kontorer få at vide, hvordan du selv skal tilmelde dig elektronisk. Jo før du får ansøgt elektronisk efter at holdene er ”åbne” for tilmelding – jo større er dine chancer for at komme på når du ønsker det.

Når du forhåbentlig – efter prøverne på Forsvarets Dag – så bliver godkendt til gennemførelse af Værnepligt skal du sige, at du gerne vil til et kampregiment.

Et kampregiment vil ved gennemførelse af en evt. reaktionsstyrkeuddannelse give dig det bedste grundlag for den senere uddannelse til Jæger.

Du vil her få valget imellem JDR i Holstebro, GHR i Slagelse eller LG i Høvelte.

Hvad du ønsker er dit valg. Livgarden har et længere værnepligtsforløb, idet de – ud over deres soldatermæssige uddannelse – også skal forrette vagttjeneste.

 

Er et kampregiment ikke muligt (manglende pladser) må du tage det tilbud, der er bedst mulig i forhold til dine ønsker.

Jeg var selv konstabelelev, derefter konstabel og så sergent i Livgarden inden jeg søgte JGK.

Ulempen ved LG er, at ventelisten nogle gange kan være lidt længere end de andre steder, fordi der er mange, der gerne vil til Livgarden. I mange familier er det en tradition.

 

Reaktionsstyrke- og / eller sergentuddannelse.

 

Under gennemførelsen af din Værnepligt skal du på et tidspunkt (selv) melde dig til – og efter værnepligten gennemføre – en reaktionsstyrkeuddannelse på ca. 8 måneder for at opnå minimumskravet for optagelse på JGK aspirantuddannelse.

En reaktionsstyrkeuddannelse er det der kvalificerer dig til at kunne blive udsendt (i krig) som dansk soldat – altså en overbygning på din værnepligt (basisudannelse).

 

Sergentuddannelse – er ikke et optagelseskrav, meeeeennn.…….

 

Vi anbefaler dig dog – i stedet for en reaktionsstyrkeuddannelse – først at melde dig til gennemførelse af en befalingsmandsuddannelse til sergent (SG-UDD). Bliver du så udtaget til SG skal du søge reaktionsstyrkeuddannelsen..

Grunden hertil er, at du alligevel skal gennemføre en SG-UDD når du er blevet Jægersoldat.

Denne uddannelse tager også 8 måneder og er også direkte kvalificerende til optagelse på JGK aspirantkursus.

Normalt vil du som nyudnævnt sergent komme tilbage til dit eget tjenestested og der blive gruppefører for et nyt hold værnepligtige. Disse Værnepligtige vil du så måske kunne følge med over i en reaktionsstyrkeuddannelse og yderligere måske endda en udsendelse INDEN du så søger JGK. I så fald kan du simpelthen ikke være ”klædt bedre på”. Først en værnepligt, så en SG-uddannelse, en reaktionsstyrkeuddannelse og så en udsendelse…… men husk, det er langt over det minimumskrav vi sætter.

Du kan dog nu, med den nye SG-uddannelse og kontraktform (2015), søge JG-aspiranten direkte efter SG-skolen.

 

Hjemmeværnsuddannelse.

(alternativ til ovenstående Værnepligt og Reaktionsstyrkeuddannelse)

 

For dig der ikke er så heldig !!!! 🙂 at få muligheden for at kunne aftjene din værnepligt m.v., er det også muligt at kvalificere sig til start på Jægeraspirantuddannelsen ved gennemgang af følgende kurser i Hjemmeværnet:

 • De fire lovpligtige kurser. (de der HAR værnepligten skal ikke have disse kurser)

(LPU 1-4, 24 dage sammenhængende i sommerferien eller 26 dage i alt, hvilket skal gennemføres af alle for at blive og være en del af Hjemmeværnet)

 • Grundlæggende Patruljeuddannelse (GPU 1-4, 260 timer)
 • Videregående Patruljeuddannelse og (VPU 1-3, 275 timer)
 • Patruljeførerkursus (gennemføres sideløbende med GPU/VPU og tager 2 x 4 dage)

 

Højskoleophold.

 

Uanset om du er tjenestegørende i Forsvaret, har været tjenestegørende eller har kvalificeret dig via Hjemmeværnets kursusrækkefølge, har du følgende tilbud om civile forberedelseskurser:

 

Gymnastik og Idrætshøjskolen Viborg gennemførte for første gang i 2014 et specielt forløb benævnt ”Forberedende Aspirantforløb til Jægerkorpset”.

Kurset er CU-berettiget.

Forløbet i 2014 var et pilotprojekt og var – og er fortsat – i direkte dialog og rådgivning fra JGK.

Kurset gennemføres hvert sensommer/efterår. Se deres hjemmeside.

 

Gymnastikhøjskolen Ollerup har siden efteråret 2013 gennemført et specielt forberedende kur-susforløb – benævnt ”Upgrade” – for kommende Jægersoldater, Frømænd og Politibetjente. Kurset er CU-berettiget.

Forløbet gennemføres fra 2015 også i dialog og med rådgivning fra JGK.

Kurset gennemføres 2 gange årligt, et kursusforløb i hvert halvår. Se deres hjemmeside.

 

Måske et af disse tilbud ville være rigtig gode for dig, der ønsker den sidste ”finafpudsning” inden kursusforløbet ved Jægerkorpset starter med dig som deltager !?!?!?!?!?!?

 

Alder og kontraktforhold m.v.:

 

Gennemsnitsalderen for vores aspiranter når de starter uddannelsesforløbet er ca. 23 år hvilket giver, at de er ca. 25 år i gennemsnit når de står som nyudnævnte Jægersoldater.

 

Regnestykket (nedenstående eksempel) for at beregne hvornår man senest kan søge / starte på Jægeraspirantuddannelsen skal nu beregnes ud fra hvilke af følgende 3 kontraktformer du er ansat på:

 

 1. Er du allerede ansat i Forsvaret på en K-35 kontrakt:

 

Dato for din 35 års fødselsdag                  03 FEB 2025                 note 1

Minus 3 års gavntjeneste                          03 FEB 2022                 note 2

Minus 2 års uddannelsestid                      03 FEB 2020                 note 3

Minus optjent civil uddannelse (3½ år)       03 OKT 2016                 note 4

Minus evt. sergentskole                            03 FEB 2016                 note 5

Seneste dato for start                    Medio SEP 2015                      note 6

 

Note 1.

De fleste der søger JGK er enten konstabler (menige) eller befalingsmænd (sergentgruppen). De vil derfor normalt – lige nu – være ansat på det der kaldes en K-35. Dette vil i Forsvaret sige, at din kontrakt løber indtil du fylder 35 år. Nogle konstabler (KS) og befalingsmænd (BM) kan allerede være ansat til 62 år på en K-62 tjenestemandskon-trakt eller på en K-62 overenskomstmæssig ansættelse (se længere nede).

 

Note 2.

Der er ingen tjenestepligt som Jægersoldat – altså du skriver ikke under på, at skulle forrette en vis periodes tjeneste i Jægerkorpset efter endt uddannelse.

Vi forbeholder os derimod, at du har muligheden for minimum at gennemføre 3 års gavntjeneste efter endt uddannelse, idet vi ellers ikke ser det relevant og ”cost effective” at uddanne dig. Vi får simpelthen ikke nok udnyttelse af dig i forhold til de ressourcer der bliver anvendt i forbindelse med at uddanne dig.

 

Note 3.

Uddannelsen – fra du starter på kommission i slutningen af AUG og indtil din uddannel-sesperiode er slut – tager i alt 2 år (tiden imellem nedenstående kurser tæller også med).

Dette indbefatter bl.a. : (Forkurserne kan være ændrede)

 1. Forkursus 1, 5 dage – 6 måneder før Patruljekursus
 2. Forkursus 2, (lørdag – søndag) – 4 måneder før Patruljekursus
 3. Forkursus 3, (lørdag – søndag) – 2 måneder før Patruljekursus
 4. Patruljekursus, 8 uger
 5. Forkursus 4, 5 dage
 6. Aspirantkursus, 5 uger
 7. Faldskærmsgrunduddannelse, 1 uge
 8. Kampsvømmeruddannelse, 2 uger
 9. Jægerbasisuddannelsen, 1 år.

 

 

 

Note 4.

Er du ansat før 01 SEP 2014, og er du allerede SG ved påbegyndelse af udannelsen til Jægersoldat, vil du efter 33 måneders samlet tjeneste i Forsvaret starte på at optjene retten til civil uddannelse – benævnt ”CU” i daglig tale.

Det er altså her ligegyldigt om de 33 måneder er aftjent i en sammenhængende periode eller fordelt over flere perioder.

Du optjener 1 uge for hver måneds tjeneste.

Som eksempel vil en person der indtræder i Forsvaret som 19 år gammel – og forbliver i Forsvaret – optjene 160 ugers uddannelsesret = 4 skoleår.

Husk her, at et skoleår forudsættes kun at være 40 uger.

Hvis du efter 33 måneders tjeneste – og på det tidspunkt derfor har optjent CU – udtræ-der af Forsvaret, nulstilles den CU du ikke måtte have afviklet på det tidspunkt. Genindtræder du på et senere tidspunkt i Forsvaret igen, starter din optjening af CU med det samme, og vil igen blive nulstillet som ovenfor nævnt hvis du igen forlader forsvaret.

 

Er du konstabel når du påbegynder uddannelsen til Jægersoldat, vil den CU du har optjent – og ikke nået at afvikle inden du som Jæger bliver sendt på SG-skole – blive slettet når du skriver ny kontrakt med Forsvaret som sergent, idet denne vil blive en K-62 kontrakt på overenskomstmæssige forhold og derfor uden CU-optjening.

 

Note 5.

Er du ikke som minimum sergentuddannet inden du påbegynder uddannelsen til Jægersoldat, vil du skulle gennemføre denne uddannelse så hurtigt som muligt efter din udnævnelse til Jægersoldat.

Du kan altså godt blive Jægersoldat som menig/konstabel, men du skal minimum være befalingsmand (sergentgruppen) for at være Jægersoldat.

Denne uddannelse tager ca. 8 måneder.

 

Note 6.

I eksemplet ovenfor skal ”man” huske, at Jægerkorpset kun har et optagelsesforløb årligt, hvilket starter i september (normalt uge 38).

 

Jeg håber ikke det er for sent for dig at melde dig til vores aspirantkursus.

 

 

 1. Er du ansat på en K-62 tjenestemandsansættelse eller K-62 overenskomstansættelse:

 

Der er en del officerer (OFF), KS eller BM der enten har en K-62 tjenestemands- eller overenskomstansættelse der søger uddannelsen til Jægersoldat.

For dette personel er der i princippet ingen aldersgrænse, men for de der er over 35 år gammel på ansøgningstidspunktet, vil der ud over den normale vurdering, være yderli-gere og specifik fokus på, om deres fysik vurderes god nok, til at kunne klare de belast-ninger et optagelsesforløb og senere minimum 3 års tjeneste, i en JGK patruljer kræver.

 

Uddannelsestiden er beskrevet i note 3 ovenfor.

 

For KS med denne ansættelsesform, er uddannelse til BM beskrevet i note 5 ovenfor.

 

 

 

 

Svar på tidligere fremsendte spørgsmål til Jægerkorpset:

 

Jeg har tidligere modtaget en mail fra Silas som gik i 10 klasse, og som var i gang med at skrive en OSO opgave om Jægerkorpset. Han stillede følgende spørgsmål:

 

 • Laver man det samme hver dag? Nej, nærmest aldrigJ.
 • Hvor hurtigt skal man være klar hvis man bliver ringet op? Det kommer jo helt an på hvor langt varsel JGK har fået, men vi er klar til den tid der bliver givet !
 • Kan man have familie ved siden af jobbet? Det har alle. Vi har børn, familie, fritidsinte-resser o.s.v. som alle andre. Vi er helt almindelige mennesker, der har et ualmindeligt job. Er specielt udvalgt og uddannet og har specielt materiel til specielle opgaver.
 • Hvorfor har I valgt at starte i Jægerkorpset? Det er meget forskelligt – og dog – og kunne blive et langt svar, hvilket jeg tror nedenstående vil give dig svar på.
 • Hvad bliver man drevet af? ”Den hellige ild” J, udfordringen ved i første omgang at få vished for, om man kunne klare uddannelsen og syntes om stedet/jobbet, senere udfordringerne i hverdagen, nysgerrighed, spænding, oplevelser, afprøve og flytte grænser, kammeratskab, sammenhold, korpsånd, professionalisme, være blandt – og en af – ”de bedste”, personlig udvikling, have beføjelser og tage ansvar, alsidig uddannelse og hverdag…… og langt senere fandt jeg så ud af, at ………… gode forsikringer, vi der senere i livet opnår at blive ansat som tjenestemænd har en god pension, og (efter 2002 !!!! 🙂 ) også en OK løn..

 

 

Herunder har jeg yderligere indsat et svar fra en tidligere Jægersoldat, på spørgsmål tilsendt Jægerkorpset (JGK) i forbindelse med en skoleopgave samt spørgerens egne overvejelser om at forfølge hans egen drengedrøm om en dag at blive og være Jægersoldat.

 

—————————————————————————–

 

Tidligere Jægersoldats svar på en henvendelse angående en skoleopgave:

 

Tak for din henvendelse angående din skoleopgave hvor du beskriver din livsambition om at blive jægersoldat.

 

Jeg har af Næstkommanderende ved Jægerkorpset, fået til opgave at besvare dine spørgsmål.

 

Min baggrund for at gøre dette er, at jeg selv gennemførte uddannelsen på hold 1993, som den ene af de i alt 4 ud af 45 startende på Patruljekurset der gennemførte hele forløbet.

 

Jeg har således stået med de samme spørgsmål som dig, på et tidligere tidspunkt i mit eget liv.

 

Som supplement til dine gode og relevante spørgsmål, vil jeg tillade mig at forslå, at du allerede nu begynder at arbejde med at afklare din indre motivation for at blive Jægersoldat.

 

En forudsætning for at du får succes med dit foretagende er, at du både fysisk og mentalt er afklaret og er i stand til at håndtere de udfordringer som både aspirantkurset udsætter dig for som et ydre pres – og den tvivl og frustration der måske vil opstå i dig undervejs som udsætter dig for et indre pres. Det er din vilje, dine soldatermæssige færdigheder, snarrådighed og erfaring, der afgør, om du er i stand til at håndtere summen af denne belastning – og blive jægersoldat.

 

Jeg er i gang med at lave en Obligatorisk selvvalgt opgave. Der skal jeg skrive om hvad jeg ønsker at arbejder med senere i livet. Jeg går efter at blive jægersoldat, så det kunne være fedt hvis I kunne besvare nogle spørgsmål jeg har til jer:

 

1) Overvejelser over familieliv – arbejdsliv – fritidsliv ved at være jægersoldat

 

Det synes jeg er et meget svært spørgsmål at svare på.

 

At finde balance mellem familie, arbejde og fritid er en løbende udfordring vi alle står overfor i livet.

 

Jeg tror det er afgørende at være afklaret med sig selv og sin familie om hvad begge parter har af ønsker og behov der skal tilgodeses for at opnå en fælles lykke. Respekten for at det er en kontinuerlig proces for begge parter er vigtig for at lykkes med opgaven, tror jeg. Udfordringen for en jægersoldat er de arbejdsvilkår der naturligt følger af at arbejde ved Jægerkorpset. I sagens natur ligger jægersoldatens ”arbejdsplads” under en udsendelse ofte meget langt væk hjemmefra. Jeg tror at alle jægersoldater er bevidste om, at være nærværende uanset om det er i rollen som kæreste, mand, far eller kollega.

 

En hyppig årsag til at jægersoldater forlader Jægerkorpset er en ændring i prioriteringen mellem familieliv og arbejdsliv, ofte som følge af at man har fået børn.

 

2) Er der mange risici, tænker man meget over det? Nervøsitet, bange osv.

 

Der er mange risici forbundet med at være Jægersoldat. Selv under uddannelse og træning er forholdene tilstræbt at være så realistiske, at man også der kan risikere at komme til skade. Under missioner er der naturligvis den risiko at komme alvorligt til skade, eller i værste fald at miste livet.

 

Det gælder om at være bevidst om alle de risici der er forbundet med løsning af alle typer af opgaver man kan stå overfor i den værst tænkelige situation. Jægerkorpsets princip om ”at træne som man kæmper”, tilfører den enkelte jægersoldat og hans patrulje, den viden og de færdigheder der er nødvendige for at opbygge den nødvendige selvtillid, der medfører at den oplevede sandsynligheden for succes, selv i den værst tænkelige situation, er størst mulig.

 

Når disse vilkår er tilstede i hver enkelt jægersoldat, er det jo ikke ”noget at være nervøs eller bange for”. Det tager dog mange års træning at opbygge den erfaring der skal til, for altid at være rolig og velovervejet uanset hvad eller hvordan situationen er eller ser ud til at være.

 

Personligt har jeg oplevet at skulle lande tre gange i min reservefaldskærm, fordi min hovedskærm ikke foldede sig ud som planlagt. På den ene side kunne jeg have mistet livet allerede ved første fejlfunktion, men på den anden side blev jeg hver gang reddet af min træning og erfaring og den 100% kvalitet som Jægerkorpsets faldskærmspakkeri lægger i pakning af en reserveskærm. Jeg fortsatte med at springe faldskærm, fordi jeg stolede på, at min reserveskærm ville redde mit liv, hvis det blev nødvendigt.

 

3) Det kunne være rigtig fedt, hvis I ville give mig et typisk eksempel på hvilke uddannelser en normal jægersoldat tager sig, hvad han gør efter 9. klasse på folkeskolen til han er jægersoldat og hvor lang tid der går.

 

Der findes ikke en ”lige vej” til jobbet som jægersoldat. Jægersoldater udgøres af en broget flok med mangeartet uddannelsesmæssig baggrund. Fælles for alle jægersoldater er dog en militær grunduddannelse, der er en forudsætning for optagelse på aspirantkurset. Når en soldat starter på aspirantkurset er han typisk 23-33 år gammel. Det at være jægersoldat, medfører at man overvejende løser praktiske konkrete opgaver. Så det at være Jægersoldat er at mestre et militært håndværk.

 

3) Hvad gør én egnet til dette job? “hvad skal man være lavet af”?

 

Aspirantkursus er et særdeles hårdt selektionsforløb, der har til hensigt at sortere dem fra der ikke besidder evnen, viljen og lysten til at blive og være Jægersoldater. Dem der gennemfører aspirantkursus har det til fælles, at de ikke gav op undervejs, på trods af de til tider absurde situationer af træthed, håbløshed og fortvivlelse man finder sig selv i undervejs. Under et aspirantkursus er tidsperspektivet nogle gange det, at bare 5 minutter ud i fremtiden kan virke uendeligt lagt væk og uoverskueligt at forstå, når man er ved at ved at løse en pålagt opgave eller udfordring. I netop disse håbløse situationer er det afgørende at være lavet af ”det stof” der gør, at man alligevel gør alt hvad man kan for at nå i mål med opgaven. Når man så har oplevet, at det umiddelbart umulige faktisk er muligt, bare en gang i mellem, ændres nogle grundlæggende antagelser i en selv, der minimerer tvivlen om rækkevidden af ens egne evner og giver øget motivation til at fortsætte som aspirant.

 

4) Hvordan er en almindelig hverdag som jægersoldat?

 

Hverdagen som jægersoldat udgøres af en vekselvirkning mellem uddannelse, træning og løsning af opgaver. Det foregår ofte hvor de bedste skoler, træningsfaciliteter og/eller instruktører nu engang er tilstede. Dette medfører ligeså ofte, at uddannelse og træning ikke gennemføres i og/eller omkring Flyvestation Aalborg men andet steds i Danmark eller i udlandet. Ellers indeholder hverdagen undervisning ud fra et fastlagt uddannelsesprogram, der for hver enkelt Jægersoldat og jægerpatrulje, tilfører den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder for at løse opgaver. Jægersoldaten uddannes på hans specifikke funktion og både patruljen og delingen øver sig i at kunne fungere som en slagkraftig enhed.

 

5) Hvad er det bedste ved jobbet?

 

Jeg vil mene, at det bedste ved jobbet på det personlige plan er, at der er mulighed for udlevelse af ens egne ambitioner om at opnå ”masterclass”, altså at blive den – eller blandt de – bedste på sit felt. På et ”fællesmæssigt” plan er det bedste at du er sammen med andre der har den samme tilgang og ambition.

 

6) Hvordan ens familie og en selv har det med at blive udsendt?

 

Det er aldrig nemt at blive og være adskilt fra sin kæreste eller familie. For familien er der en hverdagspraktik der skal løses, f.eks. at stå alene med børn og job og få det hele til at hænge sammen og fungere selv om man er alene i en periode. Bekymringer og afsavn er faktorer der kan trænge sig på hos dem derhjemme. For den udsendte jægersoldat er det nødvendigt, på trods af afsavn, at kunne koncentrere sig om løsning af de pålagte opgaver langt hjemmefra, uden at miste fokus. Fordi det netop er det fokus der gør, at man kommer levende hjem igen til familien.

 

Fælles for begge parter er at det er vigtigt at have nogen at dele sine bekymringer og følelse af afsavn med, så følelserne bliver bearbejdet løbende og ikke hober sig op.

 

 

7) Er jægersoldat et almindeligt job som alle andre, eller?

 

Vi mener naturligvis ikke selv at det at være jægersoldat er et helt almindeligt job som alle andre. En ”dag på kontoret” ser nok lidt anderledes ud ved Jægerkorpset end hos andre virksomheder. Alligevel har vi også brug for at opleve og fortælle hinanden at vi har et ”almindeligt job”, hvor der kan hyggesnakkes over en kop kaffe i kantinen. Vi tror selv at andre måske vil sige at jobbet som jægersoldat er meget varierende i forhold til andre jobs.

 

Omvendt ved vi godt, at det ikke er mange steder man bevidst arbejder ud fra at opsøge de største problemer og med livet som indsats forsøger at løse dem.

 

Når eller hvis du skriver en skoleopgave om ovenstående, vil JGK meget gerne have en kopi tilsendt til vores arkiv på vores mailadresse mailadresser jgk-rekrutbm@mil.dk og jgk@mil.dk

 

Held og lykke med skoleopgaven og jeg håber, at du får succes med din ambition om at blive og være Jægersoldat.

 

——————————————————————————————————————————

 

Jeg glæder mig videre til at vi ses her i Jægerkorpset – altså med dig som aspirant J.

 

 

 

Med de venligste Jægerhilsner

 

 

Seniorsergent Christian Ring, Rekrutteringsbefalingsmand, Jægerkorpset.