Jægeruddannelsen

Uddannelsen er en bred og alsidig indføring i de forskellige funktioner i en jægerpatrulje. Der bygges videre på den grundlæggende skydeuddannelse fra selektionsmodulet og SOF Grunduddannelsen, således at alle kommer igennem flere skydemoduler og afslutter med komplekse skydeøvelser for enkeltmand såvel som patrulje i diverse skydehuse.

Alle nye jægere uddannes ligeledes til at kunne springe frit fald, køre mobility og løse personbeskyttelsesopgaver. Endvidere indgår miljøtræning, som er uddannelse i at løse opgaver under arktiske forhold til under tropiske forhold. Mange af disse meget specialiserede aktiviteter gennemføres ved Jægerkorpsets samarbejdspartnere i udlandet.