Jægeraspirantkursus

Formålet på aspirantkursus er udelukkende at afdække, hvorvidt kursisterne indeholder, hvad der skal til for at blive jæger. På aspirantkursus er der således fokus på udvælgelsen, der sker gennem relevant træning. Ligeledes skærpes opmærksomheden på den enkeltes vilje, udeholdenhed og evne til at samarbejde. Desuden testes den enkelte kursist gennem komplekse øvelser, hvor handlekraft og evnen til omstilling afprøves. Træning er forsat i høj grad ophold i felten og skydning.
Endvidere at give Jægeraspiranten mulighed for som enkeltperson og som medlem af en gruppe, at kende sine egne og gruppens fysiske/psykiske formåen og begrænsninger. Dette opnås gennem virke i stress situationer, uvidenhed, under ekstreme forhold og ved grænseoverskridende oplevelser.

Indhold:

  • Jægerpatruljeuddannelse
  • Føringsvirksomhed.
  • Helikoptertjeneste
  • Idræt, herunder svømning og boksning.
  • Kortlære/orientering.
  • Skydeuddannelse.
  • Klatreuddannelse.
  • Selvtillidsprøver
  • Motorgummibådstjeneste.