Forkursus

Cirka seks måneder før start på Patruljekursus, indkaldes alle kursisterne til en hel uges forløb.

Kurset har til formål at skabe de bedste forudsætninger for at kursisterne kan gennemføre hele den samlede uddannelse. Forkursus er obligatorisk og af en varighed på en uge.

Orientering i felten og svømning fylder meget på forkursus, men de øvrige fag introduceres også, så kursisterne får indsigt i, hvad der venter dem.

Forkursus har også en social funktion, idet kursisterne her kan knytte relationer så de kan træne sammen og motivere hinanden gennem uddannelsen.

Forkursus er i udgangspunktet forudsætningsskabende, men arbejder man som kursist ikke målrettet, kan man allerede her blive valgt fra.