Adgangsprøve

For at komme i betragtning til Patruljekursus og Aspiranten skal man først bestå adgangsprøven ved Forsvaret Rekruttering.
Denne prøve er IKKE adgangskravet for Patruljekursus. Se adgangskrav for Patruljekursus


Forsvarets Rekruttering er en del af Forsvarets Personeltjeneste. Forsvarets Rekruttering, der er placeret ved Jonstruplejren ved Ballerup, gennemfører alle registreringer og afprøvninger til optagelse på Jægeraspirant kursus (JGASP KUR) på følgende vis:

 • For ikke-tjenestegørende samt tjenestegørende menige gennemføres en 2-dags afprøvning.
 • For hjemsendte befalingsmænd (BM) og officerer (OFF) gennemføres afprøvningen kun, hvis de har været hjemsendt i mere end 3 måneder før start på Forkursus 1.
 • For tjenestegørende befalingsmænd og officerer gennemføres 1-dags afprøvning hos Forsvarets Rekruttering i ugen efter Patruljekursus (PTRKUR) og med bedømmelsen ”egnet til JÆGER ASPIRANT uddannelsen” fra kursussektionen indholdene:
  1.  Lægeundersøgelse.
  2.  Psykologsamtale.
 • Afprøvning af kursister der kun havde søgt Patruljekursus, gennemføres ligeledes i ugen efter Patruljekursus,.
 • For menige et fuldt 2 dages program, men for befalingsmænd og officerer kun 1-dags program som ovenfor anført. .

Såfremt den enkelte kursist alene søger Patruljekursus vil udvælgelsen til forkursus alene ske på baggrund af den enkeltes hidtidige bedømmelser og motivation.

Under et 2 dages forløb ved Forsvarets Rekruttering, hvor man er indkvarteret i Jonstruplejren, gennemføres følgende test inden for:

 • Fysisk adgangsprøve
 • Sessionsprøve
 • Simultan kapacitet
 • Engelsk
 • Dansk
 • Teknisk forståelse
 • Regning/matematik
 • Orienteringssans
 • Lægeundersøgelse
 • Interview med psykolog om ansøgerens erfaring og overvejelser i forhold til valg af netop denne uddannelse, samarbejde og selvstændigt arbejde, håndtering af stress og reaktioner under pres samt håndtering af uforudsigelighed, overblik og struktur. Interviewet tager ½ – 1 time.

Som afslutning kommer ansøgeren for en kommission på den sidste dag. Her bliver ansøgeren samlede præstationer af før nævnte vurderet, med efterfølgende graduering ”egnet” eller ”ikke egnet” til start på jæger uddannelsen.