Basisuddannelsen

Faldskærmsgrunduddannelse
Umiddelbart efter aspirantkursus tager de nye kommende jægere den grundlæggende faldskærmsuddannelse. En uddannelse på to uger, hvor alle forhold vedrørende procedurer i fly, exit fra fly, landefald mv. øves til fuld beherskelse.


Kampsvømmerkursus

Kampsvømmerkursus afholdes af Frømandskorpset, som er specialister i maritimt prægede operationer. På kurset er der fokus på at gøre kursisterne fortrolige med vandet og gøre dem i stand til, at benytte vandsiden som til- og afgangsvej i en operation på en hensigtsmæssig måde.

Kernekompetenceuddannelsen varer cirka 52 uger og skaber den nye jægers fundament for det fremtidige operative virke.

Uddannelsen er en bred og alsidig indføring i de forskellige funktioner i en jægerpatrulje. Der bygges videre på den grundlæggende skydeuddannelse fra patrulje- og aspirantkurset, således at alle kommer igennem flere skydemoduler og afslutter med komplekse skydeøvelser for enkeltmand såvel som patrulje i diverse skydehuse.

Alle nye jægere uddannes ligeledes til at kunne springe frit fald, køre mobility og løse personbeskyttelsesopgaver. Endvidere indgår miljøtræning, som er uddannelse i at løse opgaver under arktiske forhold til under tropiske forhold. Mange af disse meget specialiserede aktiviteter gennemføres ved Jægerkorpsets samarbejdspartnere i udlandet.