Adgangskrav

Adgangskrav

  • Ansøgeren skal gennemføre patruljekursus med minimum tilfredsstillende resultat og skal i den forbindelse blive erklæret egnet til optagelse på jægeraspirantkursus.
  • Såfremt ansøgeren søger direkte på jægeraspirantkurset (hvis ansøgeren har gennemført patruljekurset maksimalt to år tidligere), skal ansøgeren gennemføre 10- døgnsøvelsen, som ligger de to sidste uger af patruljekurset, med tilfredsstillende resultat

 

Synskrav

  • Have synsstyrke uden korrektion, bestemt for hvert øje for sig, uden tilknibning på mindst 6/6. Synsstyrken kan være opnået efter refraktionskirurgi med PRK, LASEK eller anden metode, der ikke efterlader stromaflap. d.
  • Have normal farvesans. Prøven skal foretages ved hjælp af Ishiharas ”Test for Colourblindness Complete Edition”. Én fejllæsning er tilladt. Dog kan en let farveblind accepteres, hvis aspiranten kan bestå en lanterneprøve (Holmes/Wright lanterneprøve) ved øjenlæge

Aldersmæssige krav

Hjemsendt personel og Personel med rådighedskontrakt må som udgangspunkt ikke være fyldt 29 år ved indtræden på kursus.

Tjenstegørende personel med K35-kontrakt må normalt ikke være fyldt 29 år ved indtræden på kursus (afhængig af tilgodehavende civiluddannelse).
Personel med langtidskontrakt må normalt ikke være fyldt 35 år ved indtræden på kursus.

Optagelsesprøve

  • Skriftlige tests
  • Styrketest (Coretest, niveau 3) læs mere om styrke- og løbetest
  • Løbetest, minimum 2.750 meter på 12 minutter eller yo-yo udholdenhedstest
  • Interview med psykolog
  • Helbredsundersøgelse


Optagelsesprøven gennemføres ved Forsvarets Rekruttering i Jonstruplejren i Ballerup på Sjælland. Kost og logi betales af forsvaret. 

Uddannelsesforløb
Forkursus
Patruljekursus
Aspirantkursus
Faldskærmsgrunduddannelse
Kampsvømmerkurus
Kernekompetenceuddannelse


Uddannelsessted og udsendelse

Jægerkorpset holder til på Flyvestation Aalborg

 Udsendelse
Jægersoldaten er ofte udsendt, på øvelse og træner. Forhold som arbejdstid, udsendelsesperioder og udsendelsesvarighed kan ofte ikke fastlægges. Disse karakteristika ved tjenesten ved Jægerkorpset bør afklares med familien, inden man vælger uddannelsen som jægersoldat og den efterfølgende tjeneste ved Jægerkorpset.

Dine karrieremuligheder
Efter endt uddannelse har du mulighed for at blive fastansat som Jæger (sergent) eller/og videreuddanne dig som oversergent, seniorsergent eller chefsergent.

Forsvarets specialstyrkeuddannelser nyder høj anerkendelse blandt både private og offentlige ledere. Ved at gennemføre en specialstyrkeuddannelse beviser du, at du er målrettet og under hårdt pres kan arbejde fokuseret både mentalt og fysisk.